FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Rada Regionu Katowice (XII kadencja)

40-760 Katowice ul. Związkowa 20

http://fzskatowice.pl/

 

Adres korespondencyjny:
 


SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI

 

Przełożona Regionu

– s.Ewa Ochman (tel. 664 728 253)

Ew.ochman@gmail.com

Zastępca przełożonego

– s.Magdalena Lipowicz

Sekretarz

– s.Dorota Skolik

Skarbnik

s.Urszula Chajduga

Radny ds. formacji

s.Julia Niemiec

Radny ds. MF i RF

– s.Małgorzata Szymaszek

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– br.Krzysztof Kaliński

Radna
Radny

– s.Sylwia Młynarczyk
- br.Tomasz Gajewski

   

 

Asystent Regionu - o.Miron Górecki OFM
tel.: 602 624 044
 

Asystent Regionu - Br.Piotr Szaro OFM Cap

tel.: 692 789 784

 

Asystent Regionu - o.Roman Janusz OFM Conv

tel.: 663 001 081

 

Kwartalnik „Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra

Strona internetowa

– s.Leokadia Puto  leokadiaputo@o2.pl

Unia Misyjna

– s.Sylwia Młynarczyk

Kronika

– br.Mateusz Foks

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim dotychczas

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

– s.Barbara Wodniok
– s.Danuta Misiarz
– br.Henryk Gładysz
– s.Helena Gniozdorz
– s.Ewa Ochman, s.Grażyna Koloch
– s.Katarzyna Tokarz, br.Jan Balura

 

 

 

H I S T O R I A