RADA NARODOWA FZŚ W POLSCE
http://www.fzspolska.pl/

 

Rada Narodowa FZŚ w Polsce

XII Kapituła Narodowa FZŚ 21 - 22 października 2022 Niepokalanów

Skład Rady Narodowej:

 • Przełożona Narodowa s.Emilia Nogaj ofs (Region Poznański) e-mail: emilianogaj@wp.pl

 • Z-ca s. Joanna Berłowska ofs (Region Warszawski)   jberlowska@wp.pl

 • Sekretarz  br. Jerzy  Czaiński ofs (Region Poznański)

 • Formacja s. Jolanta Bogdanów ofs (Region Poznański)

 • Skarbnik s. Anna Jagosz ofs (Region Olsztyński) e-mail: astakun@wp.pl

 • Radny MF i RF br. Jarosław Zalewski ofs (Region Łódzki)

 • Radny do kontaktu międzynar. br. Sławomir  Kowalski ofs (Region Warszawski)

 • Z-ca Elizabeth Topash ofs (Region Przemyski)

 • Radny s. Anna Berłowska ofs (Region Warszawski)

 • Radna s. Leokadia Puto ofs (Region Katowicki) e-mail: leokadiaputo@o2.pl

 

__________________________________________________________________________________

 

Rada Narodowa FZŚ w Polsce

XI Kapituła Narodowa FZŚ 28 września 2019 r. Warszawa

Skład Rady Narodowej:

 • Przełożona narodowa – s. Emilia Nogaj
  (Region Poznański)

 • Zastępca Przełożonej narodowej – br. Antoni Urban
  (Region Warszawski)

 • Sekretarz narodowy – s. Joanna Szelągowska
  (Region Poznański)

 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz
  (Region Olsztyński)

 • Radna ds. formacji – s. Joanna Berłowska
  (Region Warszawski)

 • Radna ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską
  s. Leokadia Puto (Region Katowicki)

 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski)

 • Radny – br. Marian Radzaj (Region Warszawski)

 • Delegat do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową
  s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski)

 • Zastępca delegata do spraw kontaktów z Radą Międzynarodową
  s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski)

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. Tadeusz Bargiel OFMCap

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, e-mail: zdzislawgogola@wp.pl

 • Asystent Narodowy FZŚ – o. dr. Arkadiusz Czaja OFM, mail: e-mail: arczaja@poczta.onet.pl