FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Rada Regionu Katowice (XII kadencja)

40-760 Katowice ul. Związkowa 20

http://fzskatowice.pl/

 

Adres korespondencyjny:
 


SKŁAD OSOBOWY RADY REGIONALNEJ
FZŚ REGION KATOWICKI

 

Przełożona Regionu

– s.Ewa Ochman (tel. 694 111 487)

Ew.ochman@gmail.com

Zastępca przełożonego

– s.Magdalena Lipowicz

Sekretarz

– s.Dorota Skolik

Skarbnik

s.Urszula Chajduga

Radny ds. formacji

s.Julia Niemiec

Radny ds. MF i RF

– s.Małgorzata Szymaszek

Radny ds. gospodarczych
i charytatyw.

– br.Krzysztof Kaliński

Radny

– br.Tomasz Gajewski

   

 

Asystent Regionu - O. Miron Górecki OFM

tel. 602 624 044

mironofm@gmail.com 

Zakon Braci Mniejszych

Dom Zakonny w Katowicach - Panewnikach

ul. Panewnicka 76

40-760 Katowice - Panewniki

 

Asystent Regionu - O. Arkadiusz Dąbek OFM Conv

tel. 516 861 761

arekdabek@gmail.com

Parafia św. Antoniego z Padwy

Klasztor Franciszkanów

ul. Kościelna 20

41-306 Dąbrowa Górnicza

 

Asystent Regionu - Br. Piotr Szaro OFM Cap

tel. 692 789 784

bialyzhr@gmail.com

Dom Zakonny 

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Katowicach

ul. Gliwicka 195

40-860 Katowice

 

Kwartalnik „Pokój i Dobro”

– s.Maria Pietyra

Strona internetowa

– s.Leokadia Puto  leokadiaputo@o2.pl

Kronika

– br.Mateusz Foks

 

Opiekunowie Okręgów w Regionie Katowickim dotychczas

Okręg Katowicki

Okręg Tyski

Okręg Rudzki

Okręg Sosnowiecki

Okręg Bytomsko-Chorzowski

Okręg Pszczyński

– s.Barbara Wodniok
– s.Danuta Misiarz
– br.Henryk Gładysz
s.Urszula Armatys
– s.Grażyna Koloch
– s.Katarzyna Tokarz, br.Jan Balura

 

 

 

H I S T O R I A